Ένα καλόκαρδο πλάσμα που καλό θα ήταν να μην το πλησιάζετε μέχρι να πιει τον πρώτο του καφέ. Είναι δίπλα σας όλες τις ώρες, για να σας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, όταν βγει από την σπηλιά του. Οι ιδέες του σχεδιάζονται & εφαρμόζονται είτε σε έντυπα είτε στους διαδικτυακούς τρόπους προώθησης, αν έχει κατεβάσει πρώτα τα ηρεμιστικά του.